Trường MN Quảng Nghĩa

 - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt huyết trong công việc, tận tụy với trẻ.

- Các độ tuổi được tách theo độ tuổi, trẻ có kỹ năng vận động vì vậy khi tổ chức phát triển vận động cho trẻ được thuận tiện hơn