Trường MN Quảng Nghĩa

 Hướng dẫn nhập một số nội dung cho các cổng thành phần của các trường trong Trung tâm Thông tin – thư viện điện tử

1. Phương thức truy cập: truy cập vào trang chính của phòng GD&ĐT sau đó vào mục các trường rồi tìm trường mình cần truy cập

Hoặc có thể truy cập qua địa chi theo cấu trúc sau:

http://trangphong.edu.vn/tentruong/default.aspx

VD: trường THCS Quảng Điền có tentruong là c2quangdien

Trường PTCS Phú Hải có tentruong là c12phuhai

Trường mầm non Quảng Long tentruong là c0quanglong

trong đó tentruong bao gồm cấp học c0 là mầm non, c1 là tiểu học, c2 là THCS, c12 là PTCS.

Ví dụ: trường THCS xã Đầm Hà tại huyện đầm Hà truy cập theo địa chỉ

http://pgddamha.edu.vn/c2xadamha/default.aspx

2. Mật khẩu truy cập: kèm theo danh sách này. Khi truy cập nên đổi mật khẩu ngay để tránh truy cập nhầm vào tài khoản của trường khác.

user chung cho các trường là administrator

về cơ bản mật khẩu thiết lập mặc định sẽ giống tentruong trên địa chỉ web bên trền

VD: trường THCS Quảng Điền có mật khẩu là c2quangdien

Trường PTCS Phú Hải có mật khẩu là c12phuhai

Trường mầm non Quảng Long mật khẩu là c0quanglong

3. Đối với cấu trúc chung của các trang cơ bản là không bỏ phần nào đi, nhưng có thể thêm các mục, phần tử một cách hợp lý

4. Các nội dung cần chỉnh sửa ngay: (Lưu ý dùng trình duyệt firefox để chỉnh sửa là chuẩn xác nhất nhất)

4.1 Các nội dung giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu nhà trường. DS học sinh nhà trường qua các năm, Sổ vàng nhà trường tại mục trang chủ

Kế hoạch phát triển GD. Chất lượng giáo dục. Thông tin đội ngũ. Thông tin về cơ sở vật chất. nằm trong mục Công khai hóa nhà trường.

Sửa phần này bằng cách truy cập vào tài khoản quản trị sau đó truy cập vào các trang cần sửa

Chọn vào nút hành động bên dưới cùng tay trái

chọn mục Sửa trang, Tại phần tử cần sửa (webpart) chọn sửa phần tử web.

(nhớ dùng trình duyệt firefox hoặc chrome để sửa)

Sau đó bàng trình biên tập hiện ra phía tay trái bên trên.

Chọn mục các thuộc tính/edit. Tại bảng Edit Content vừa hiện lên chọn mục Design sau đó nhập các nội dung (có thể nhập từ file word). Chọn chấp nhận.

Cuối cùng chọn nút Áp dụng/đóng trên bảng trình biên tập. sau đó Chọn vào nút Xuất bản bên trên (Bước này rất quan trọng để các thay đổi được lưu

4.2 Đối với các mục liên quan đến tài liệu

Phần văn bản trường trong mục văn bản Phần Tài nguyên trường trong mục tài nguyên,

(hiện tại phần này đang hiện lên văn bản và tài nguyên của trường mẫu là trường THCS thị trấn Đầm Hà, Chúng ta phải thiết lập về văn bản và tài nguyên của riêng trường chúng ta)

B1: Đầu tiên ta phải tạo ra các thư mục để chứa các loại văn bản và tài nguyên này bằng cách

Sửa phần này bằng cách truy cập vào tài khoản quản trị sau đó Chọn vào nút xin chào bên dưới cùng tay phải/ chọn mục quản trị nội dung

Chọn tiếp mục quản lý tài liệu (gần bên dưới tay phải). Sau đó chọn nút thêm thư mục (bên trên)

Nhập tên thư mục chính của trường Ví dụ c0xadamha roi chon SAVE

Tiếp tục nhấp chuột vào thư mục vừa tạo ra, rồi tạo tiếp 02 thư mục là tai nguyen truong và van ban truong

Ghi lại ID của 2 thư mục vừa tạo ra (phần này rất quan trọng)

(Sau này quên mất ID của 2 thư mục này có thể truy cập lại phần quản trị nội dung Chọn tiếp mục quản lý tài liệu để xem lại)

B2: mở các mục văn bản trường, tài nguyên trường trên menu chính

Chọn vào nút hành động bên dưới cùng tay trái

chọn mục Sửa trang, Tại phần tử cần sửa (webpart) chọn sửa phần tử web.

(nhớ dùng trình duyệt firefox hoặc chrome để sửa)

Sau đó bàng trình biên tập hiện ra phía tay trái bên trên.

Chọn mục các thuộc tính tại mục folder ID nhập từng ID của các phần văn bản và tài nguyên tương ứng

Cuối cùng chọn nút Áp dụng/đóng trên bảng trình biên tập. sau đó Chọn vào nút Xuất bản bên trên (Bước này rất quan trọng để các thay đổi được lưu

4.3 Phần tin hoạt động tại trang chủ và mục tin hoạt động trên menu chính

B1: Tìm ID của mục tin hoạt động

Truy cập tài khoản quản trị

Truy cập tài khoản quản trị

Chọn mục Hành động (dưới cùng bên tay trái) /Quản trị site

Chọn mục Quản lý trang web (năm ở khoảng giữa bên tay trái)

Sẽ hiện ra địa chỉ http://haiha.quangninh.edu.vn/c0quangthinh (đây là ví dụ một trang, trang của ta sẽ có tên phòng, trường của ta)

Chọn vào dấu + đầu trang, tìm mục Tin hoạt động xem số ID bên cạnh

Ghi lại số id này

(Sau này quên mất ID của mục này có thể truy cập lại theo hướng dẫn trên để xem lại)

Bước 2:

chọn vào trang chủ trên menu ngang chính

Chọn mục Hành động (dưới cùng bên tay trái) /sửa trang

Tìm đúng mục Tin hoạt động trên màn hình

Chọn vào Sửa phần tử web

(nhớ dùng trình duyệt firefox hoặc chrome để sửa)

Sau đó bàng trình biên tập hiện ra phía tay trái bên trên.

Chọn mục các thuộc tính tại mục page ID nhập ID của phần Tin hoạt động vừa ghi ở trên

Cuối cùng chọn nút Áp dụng/đóng trên bảng trình biên tập. sau đó Chọn vào nút Xuất bản bên trên (Bước này rất quan trọng để các thay đổi được lưu

chọn vào Tin hoạt động trên menu ngang chính

Chọn mục Hành động (dưới cùng bên tay trái) /sửa trang

Tìm đúng mục Tin hoạt động trên màn hình

Chọn vào Sửa phần tử web

(nhớ dùng trình duyệt firefox hoặc chrome để sửa)

Sau đó bàng trình biên tập hiện ra phía tay trái bên trên.

Chọn mục các thuộc tính tại mục page ID nhập ID của phần Tin hoạt động vừa ghi ở trên

Cuối cùng chọn nút Áp dụng/đóng trên bảng trình biên tập. sau đó Chọn vào nút Xuất bản bên trên (Bước này rất quan trọng để các thay đổi được lưu

Đây là các hướng dẫn ban đầu để thiết lập lại cổng thông tin điện tử của các trường.

Còn các phần nội dung chi tiết bên trong như tạo bài viết, đăng bài, tạo văn bản, tài liệu thì có thể tham khảo ở các tài liệu đã cung cấp từ trước.

Các thắc mắc có thể liên hệ về phòng CNTT theo email phongcntt.soquangninh@moet.edu.vn

Trong email khi thắc mắc cần nói rõ mật khẩu luôn để phòng CNTT kiểm tra