Thông tin đội ngũ 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HẢI SƠN

NĂM HỌC 2013 – 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NỮ

SỐ ĐIỆN THOAI

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Viết Hoàng

05/11/1977

 

01643165336

Đại học - Toán

Hiệu trưởng

 

2

Vũ Thị Thúy

27/04/1975

x

0944573999

Đại học - GDCD

Phó Hiệu trưởng

 

3

Nguyễn Minh Thiện

12/08/1980

 

0989061708

Đại học - Toán

TTCM

 

4

Vũ Ngô Hoàng

20/04/1988

 

0128823555

Cao đẳng Toán

GV

 

5

Hoàng Trung Kiên

08/5/1980

 

0948858368

Đại học - Toán

GV

 

6

Đỗ Hải Thành

29/8/1982

 

0915354333

Đại học - Sinh

GV

 

7

Vi Huy Trường

07/8/1977

 

0989099266

Cao đẳng – Hóa địa

GV

 

8

Nguyễn Thị Minh

08/10/1963

X

01665741822

Cao đẳng – Văn Sử

GV

 

9

Phùng Thị Diệp

03/11/1970

X

0904059935

Cao đẳng – Văn Sử

GV

 

10

Trần Thúy Hường

27/11/1980

X

0934292246

Đại học - Văn

TTCM

 

11

Hứa Thị Xuân

01/11/1978

X

0936818838

Đại học - Văn

TPT

 

12

Vũ Thị Hồng

23/6/1989

X

0972626388

Trung cấp kế toán

Kế toán

 

13

Nguyễn Thị Thu Hương

 

X

01648288466

Cao đẳng Hóa

GV

 

14

Lê Thế Khang

 

 

 

 

Bảo vệ