ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2015 - 2016

Nhằm thực hiện tốt Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016. Ngày 29/9/2015 Liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội

Đến dự với đại hội có:

    Thầy Nguyễn Viết Hoàng - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

    Cô Vũ Thị Thúy - Hiệu phó nhà trường

    Cô Vũ Thị Kim Oanh - Tổng phụ trách Đội

    Đại diện cán bộ Hội đồng đội xã Hải Sơn, Cùng các thầy cô phụ trách các Chi đội và 25 bạn đội viên đại diện cho 5 Chi đội.

Đại hội đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu cũng như các phương hướng hoạt động trong năm học 2015 - 2016. Và bầu ra được Ban chỉ huy Liên đội mới.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI