ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2015

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Các em HS trong Liên đội tham gia Rước đèn trong đêm hội

Phần thi bày mâm ngũ quả của các Chi đội

 

Tiết mục văn nghệ của Chi đội 6

 

Tiết mục văn nghệ của Liên đội trong Đêm hội trăng rằm