NÓI CHUYỆN TRUYỀN THỐNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT QUÂN KHU 3

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRONG BUỔI NÓI CHUYỆN 

Bác Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch Hội CCB xã Hải Sơn đã đến và tham gia buổi nói chuyện truyền thống cùng các em HS trường THCS Hải Sơn

 

 

Các em HS lắng nghe Truyền thống LLVT Quân khu 3