LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI 2015 - 2016

 Ngày 16/01/2016. Liên đội THCS Hải Sơn tổ chức thành công Lễ trưởng thành Đội, thành lập Chi Hội thanh niên cho 45 em học sinh khối 9