TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/1910 - 8/3/2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TỌA ĐÀM

ĐẠI BIỂU TẶNG HOA CHÚC MỪNG

MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG BUỔI TỌA ĐÀM

ĐẠI BIỂU CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG