danh sách hs lớp 
Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CB, GV, NV
NĂM HỌC: 2013 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Nhiệm vụ

Ảnh

Phổ thông

chuyên môn

1

Nguyễn Thúy Vượng

01/10/1974

12/12

Đại học

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Thị Khuyên

05/01/1975

12/12

Đại học

Hiệu phó3

Hoàng Thị Yến

01/12/1978

12/12

Đại học

1A


4

Lương Thị Hải Yến

10/12/1959

 

THHC

1B


5

Nguyễn Thị Để

15/5/1961

 

Cao đẳng

1C


6

Phạm Thị Đinh

03/06/1977

12/12

Cao đẳng

1D


7

Nguyễn Thị Dậu

09/04/1969

12/12

Cao đẳng

2A

8

Đỗ Thị Vương

07/01/1959

 

THHC

2B


9

Mạc Thị Hà

09/04/1961

 

Cao đẳng

2D


10

Hoàng Thị Hải Chiều

21/2/1968

 

Cao đẳng

2C


11

Bùi Thanh Mỵ

01/03/1980

12/12

Cao đẳng

2E


12

Hoàng Thị Tám

11/10/1979

12/12

Đại học

3C


 

13

Phạm Hồng Minh

12/10/1980

12/12

Đại học

3A

 

14

Đỗ Thị Kim Cúc

20/9/1975

12/12

Cao đẳng

3B

15

Phạm Thị Vường

21/1/1973

12/12

Cao đẳng

4C


16

Mạc Thị Hiền

06/01/1971

 

Cao đẳng

4A

 

17

Phạm Thị Thanh Huyền

14/5/1985

12/12

Cao đẳng

4B

18

Nguyễn Thị Vi

17/9/1970

 

Cao đẳng

5C

19

Hoàng Văn Linh

19/5/1978

12/12

Đại học

5A

20

Vy Thị Xuân

14/2/1962

 

THHC

5B


21

Nguyễn Việt Đức

20/9/1979

12/12

Cao đẳng

Bộ môn

22

Nguyễn Thị Nhuận

06/10/1960

 

THHC

Bộ môn

23

Phạm Thị Sen

02/05/1985

12/12

Đại học

Bộ môn

24

Phạm Thị Thu Hiền

10/08/1978

12/12

Cao đẳng

Bộ môn

25

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

20/4/1978

12/12

Đại học

Kế toán

 

26

Nguyễn Thị Hà

16/10/1982

12/12

Trung cấp

Y tế


27

Vũ Thị Thanh Thảo

27/12/1989

12/12

Trung cấp

Thư viện


28

Đinh Công Nghiệp

19/09/1989

12/12

Cao đẳng

Âm nhac - TPT


29

Bùi Khánh Phượng Quyên

 

12/12

Cao đẳng

Mĩ thuật

 

30

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

12/12

Cao đẳng

Bộ môn

 

31

Bùi Thị Hương Hảo

 

12/12

Cao đẳng

Bộ môn

 

32

Nguyễn Thị Tỵ

 

12/12

Cao đẳng

Tin

 

33

Đinh Tất Thành

 

12/12

Cao đẳng

Anh