Thông tin đội ngũ 

DANH SÁNH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI SƠN

Năm học 2013 - 2014

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

ẢNH

1

Phạm Quốc Hưng

22/12/1981

0979643268

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Hoàng Yến

12/6/1979

0964060699

Hiệu phó3

Nguyễn Thị Tuyết

28/7/1987

0976606525

Giáo viên

 

4

Lưu Hải Phượng

9/12/1985

0965351336

Giáo viên

 

5

Trần Thị Cúc

2/12/1962

0974908650

Giáo viên

 

6

Phạm Thanh Lâm

6/3/1986

0976018248

TTHTCĐ

 


7

Trần Thị Hà

12/5/1986

0972355248

Giáo viên


 

8

Nguyễn Thị Đông

28/6/1985

01658191616

Giáo viên

 

9

Đặng Thị Tiền

15/7/1960

0976591266

Giáo viên

 

10

Vi Thị Thu Hương

9/10/1988

0988674358

Giáo viên


 

11

Trần Thị Bích Nguyệt

4/4/1986

01628604114

Giáo viên


 

12

Phạm  Thanh Hưởng

18/12/1983

 

Giáo viên


 

13

Nguyễn Thanh Loan

20/8/1988

01687374801

Giáo viên


 

14

Vũ Phương Ngọc

11/8/1983

01628606602

Giáo viên 

15

Trần Thị My

22/12/1979

01643168636

Giáo viên


 

16

Phạm Thị Hồng Liên

7/11/1969

01629507688

Giáo viên

 


17

Nguyễn Kim Liên

22/12/1962

01236913027

Giáo viên 

18

Nguyễn Thị Hường

24/9/1968

0979456855

Giáo viên


 

19

Trần Thúy Phượng

25/8/1989

0985731889

Giáo viên


 

20

Vũ Thu Phương

 

 

Giáo viên 

21

Lương Thị Thúy Hậu

15/9/1989

01695735901

Kế toán

 


22

Trần Thị Huế

13/3/1989

0973271696

Giáo viên

 


23

Đoàn Thị Thu Thủy

16/3/1986

0968060695

TPT

 

24

La Thị Hồng

11/5/1989

0965230931

Giáo viên