Untitled [2] 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS VẠN NINH NĂM HỌC 2013 - 2014

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Chuyên môn ĐT

Danh hiệu đã đạt được

Ảnh

1

Võ Hải Long

03/02/1960

HT

ĐH Toán

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 

2

Đinh Thị Thu Hằng

29/07/1975

HP

ĐH Văn

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh


3

Bùi Mạnh Quyết

24/01/1985

KT

Tung cấp KT

LĐTT

 

4

Nguyễn Văn Chung

17/01/1980

CTCĐ

ĐH Trung

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

5

Hoàng Bích Hằng

17/10/1979

Giáo viên

CĐ Anh

GV giỏi cấp TP


6

Phạm Thị Chắp

20/10/1959

Giáo viên

CĐ Sinh

LĐTT


7

Nguyễn Linh Chi

22/05/1963

TTCM

CĐ Lý

LĐTT


8

Trần Nguyệt Hà

20/05/1982

Giáo viên

ĐH Anh

GV giỏi cấp TP


9

Nguyễn Thị Thúy Vân

02/10/1980

Giáo viên

CĐ Văn-GDCD

LĐTT

 

10

Vi Hồng Nhung

23/08/1970

Giáo viên

CĐ Toán

GV giỏi cấp trường


11

Vũ Thị Liên

04/01/1969

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

GV giỏi cấp trường


12

Trần Kim Anh

25/01/1976

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

GV giỏi cấp trường

 

13

Phạm Thị Thu Hiền

21/06/1980

TTCM

ĐH Hóa

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


14

Vũ Thị Thu Huyền

14/12/1979

Giáo viên

ĐH Toán

GV giỏi cấp TP


15

Nguyễn Thị Hoa

24/07/1978

Giáo viên

ĐH Toán-Tin

GV giỏi cấp trường

 

16

Trương Thị Hồng

02/06/1980

TPCM

CĐ Anh

GV giỏi cấp TP


17

Nguyễn Thu Hà

03/10/1981

Giáo viên

ĐH Văn

GV giỏi cấp TP


18

Phạm Thế Huân

08/11/1983

Giáo viên

CĐ Văn-Sử

GV giỏi cấp TP

 

19

Nguyễn Thị Thúy

07/09/1980

TTCM

ĐH Văn

GV giỏi cấp TP

 

20

Khổng Thu Hương

28/08/1982

TPCM

ĐH Toán

LĐTT

 

21

Trần Thị Thúy Vân

01/10/1981

TPCM

ĐH Văn

GV giỏi cấp TP

 

22

Nguyễn Cao Kỳ

15/10/1985

Giáo viên

CĐThể dục

GV giỏi cấp TP

 

23

Lê Thị Thanh Hường

20/03/1985

Giáo viên

ĐH Trung

GV giỏi cấp trường

 

24

Phạm Thi Hải

18/04/1987

Giáo viên

CĐ Toán

GV giỏi cấp TP

 

25

Trần Hải Yến

03/05/1987

Giáo viên

ĐH Toán

GV giỏi cấp TP

 

26

Nguyễn Thị Nhũ

02/10/1989

Giáo viên

CĐ C.Nghệ

GV giỏi cấp trường

 

27

Vũ Thị Khánh

22/09/1984

Giáo viên

CĐ M.Thuật

GV giỏi cấp trường

 

28

Bùi Thị Thiết

14/05/1986

Văn thư

Cao đẳng Tin học

 

 

29

Vi Thị Nhâm

14/12/1992

Y tế

Trung cấp Y