Tin tức - Sự kiện 

Khai mạc kì kiểm tra năng lực giáo viên, nhân viên dự tuyển hợp đồng lao đông tại các trường năm học 2014 - 215

 Nhằm đánh giá năng lực giáo viên, nhân viên đăng kí dự tuyển hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trực thuộc phòng GD&ĐT Thành phố, từ đó thực hiện kì hợp đồng lao động đối với các giáo viên, nhân viên đảm bảo năng lực dạy học theo quy định hiện hành, hôm nay ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Móng Cái đã tổ chức kiểm tra năng lực giáo viên trước khi hợp đồng lao động.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra năng lực giáo viên, nhân viên trước khi kí hợp đồng lao động

Ban coi thi, ban giám sát tham dự lễ khai mạc kì kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên, nhân viên 

Thí sinh tham dự kiểm tra năng lực trước khi ký hợp đồng

Thí sinh tham dự kiểm tra năng lực trước khi ký hợp đồng

Thí sinh tham dự kiểm tra năng lực trước giờ vào phòng thi