Tin tức - Sự kiện 

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8-2016, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2016

 UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /BC-PGD&ĐT                                                      Móng Cái, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8-2016,

triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2016

(tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban)

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8-2016

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo

       Tham mưu cho Thành phố các báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác và các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục; công tác tổ chức dự Tổng kết năm học trực tuyến tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại một số trường.

       Chỉ đạo các trường thực hiện công tác phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS năm học 2016-2017; tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2017.

      Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017; Công văn số 2109/SGDĐT-VP ngày 26/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017; tổ chức tựu trường và giảng dạy chương trình năm học 2016-2017 theo đúng thời gian quy định; Ban hành Công văn số 730/PGD&ĐT ngày 26/8/2016 hướng dẫn các trường chuẩn bị tốt công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường với các nội dung trang trọng, ý nghĩa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở, Thành phố.

      Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, Tỉnh, Sở về công tác dạy thêm, học thêm (Công văn số 727/PGD&ĐT ngày 25/8/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo); thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh năm học 2016-2017.

2. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Công tác chuyên môn

2.1.1. Các hoạt động chung:

      Chỉ đạo các trường nhận bàn giao học sinh trên địa bàn dân cư về trường; hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá lại đối với số học sinh phải kiểm tra lại, rèn luyện hạnh kiểm trong hè; ổn định biên chế lớp học; tiến hành phân công giảng dạy, phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp; tổ chức tựu trường theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, Phòng; cấp THCS tiến hành giảng dạy chương trình năm học 2016-2017 từ ngày 15/8/2016.

      Phòng phối hợp với Ban tuyên giáo tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho cán bộ, giáo viên của 3 cấp học. Các trường cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp bồi dưỡng hè theo kế hoạch.

     Kiểm tra, khảo sát năng lực chuyên môn giáo viên các cấp học năm học 2016-2017 (đối với giáo viên chưa đạt yêu cầu, không tham gia kiểm tra năm 2015). Tổng số có 75 giáo viên tham dự kiểm tra (THCS: 20, TH: 50, MN: 05), kỳ kiểm tra diễn ra nghiêm túc, an toàn.

       Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2.1.2. Cụ thể từng cấp học

* Cấp Mầm non:

       - Các trường thực hiện công tác chiêu sinh huy động trẻ ra lớp theo đúng thời gian và kế hoạch đề ra. Bước đầu đã ổn định được các nhóm lớp, nhiều trường làm tốt công tác rèn nền nếp cho trẻ (tập trung chủ yếu ở các trường tổ có chức quản lý học sinh trong hè ), thực hiện trang trí trường lớp, dọn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ. Kết quả huy động trẻ: tổng số 237 nhóm lớp, 5646 trẻ (tăng 6 nhóm lớp, tăng 892 trẻ so với cùng kỳ), trong đó, nhóm trẻ: 43 nhóm, 570 trẻ (tăng 02 nhóm, 63 trẻ so với cùng kỳ), mẫu giáo: 194 lớp, 5076 trẻ (tăng 8 lớp, tăng 829 trẻ so với cùng kỳ), Mẫu giáo 5 tuổi: 69 lớp, 1869 trẻ (giảm 01 lớp, tăng 319 trẻ so với cùng kỳ);

        -Triển khai bồi dưỡng thường xuyên đợt I với 04 lớp cho 449 Cán bộ quản lý, giáo viên. Các trường đã cử đầy đủ Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng; trong quá trình học tập nghiêm túc, tham gia phát biểu ý kiến.

        - Giáo viên lập xong kế hoạch giáo dục chủ đề và kế hoạch giáo dục tuần, thực hiện soạn giảng từ ngày 06/9/2016. Các cơ sở Mầm non tư thục (có từ 02 nhóm lớp trở lên) lập xong kế hoạch giáo dục năm học theo quy định.

* Cấp Tiểu học:

        - Cán bộ giáo viên, nhân viên trả phép theo quy định; Các trường rà soát biên chế; cơ sở vật chất, căn cứ số biên chế hiện có bố trí để số buổi học/tuần phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường; ổn định công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện trong năm học 2016-2017; vệ sinh, chỉnh trang cơ sở vật chất trường lớp chuẩn bị cho năm học mới; tổ chức thực hiện bồi dưỡng, phụ đạo cho 100% học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, môn học.

         - Chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức; tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bôn quản lý, giáo viên các trường học (đã tổ chức được 08 lớp với tổng số 504 lượt cán bộ, giáo viên tham dự).

* Khối Trung học cơ sở:

       - Chỉ đạo các trường rà soát, huy động học sinh ra lớp đầu năm học, tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá học sinh rèn luyện lại sau hè. Hướng dẫn các trường tổ chức tựu trường và giảng dạy theo quy định.

       - Tham mưu cho UBND Thành phố sơ kết 02 năm thực hiện Đề án thí điểm lớp chất lượng cao tại trường THCS: Hòa Lạc, Ka Long, Ninh Dương. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm lớp học chất lượng cao trong trường THCS, triển khai nhân rộng mô hình tại 03 trường THCS: Hải Hòa, Hải Yên, Hải Xuân.

2.2. Công tác Tổ chức cán bộ

       - Hoàn thành việc điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên giữa các trường trong Thành phố. Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các trường còn thiếu.

        - Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố chủ trương hợp đồng giáo viên cho các trường học nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 (đang chờ phê duyệt).

         - Phối hợp tổ chức trình bày đề án cạnh tranh bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý cho các trường học còn thiếu (từ 25 đến 27/8/2016)

2.3 Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

      - Thành phố đã phê duyệt chủ trương, kinh phí trang sắm thiết bị và sửa chữa CSVC phục vụ năm học mới 2016-2017. Đã hoàn thành một số hạng mục sửa chữa nhỏ, các hạng mục còn lại đang được triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2016.

       - Các trường đã chủ động triển khai tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, trường lớp, tạo không gian thân thiện, sẵn sàng cho năm học mới.

2.4. Công tác khác

       - Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2015-2016, các tổ chuyên môn của Phòng, các trường đã chủ động, tích cực làm tốt các nhiệm vụ được phân công (báo cáo, trang trí khánh tiết, văn nghệ, thi đua khen thưởng...).

       - Công đoàn ngành đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học 2016-2017.

       - Công tác y tế trường học: Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt các vệ sinh môi trường trường, lớp và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch, không để xảy ra dịch bệnh trong trường học. Công tác VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai thực hiện nghiêm túc, học sinh đến trường được đảm bảo an toàn về mọi mặt.

* Một số tồn tại hạn chế

       - Trong quá trình triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng hè 2016, một số giáo viên chưa nghiêm túc trong việc bảo đảm chuyên cần, cá biệt ở một số lớp bồi dưỡng của một số trường chưa có cán bộ quản lý tham gia (lớp Mĩ Thuật: Trường TH Hải Sơn, Vạn Ninh, Hải Hòa, TH&THCS Vĩnh Trung).

        - Kết quả huy động trẻ mầm non ra lớp ở một số trường thấp so với chỉ với chỉ tiêu kế hoạch (MN Hải Hòa, MN Hải Đông, ...)

       - Một số trường chưa chú trọng khâu đảm bảo vệ sinh trường học, nhất là các điểm trườn lẻ.

         - Công tác báo cáo của các nhà trường chất lượng chưa cao, còn sai lệch về số liệu.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2016

         1. Tiếp tục chủ động tham mưu với Thành phố chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kiên cố hóa, trường lớp và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016. Các trường trong kế hoạch xây dựng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia năm 2016 cần theo dõi sát tiến độ xây dựng, tham mưu với địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Giao các đ/c Phó phòng phụ trách cấp học chỉ đạo các trường trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia, đồng thời với việc đầu tư CSVC, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận.

          - Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; các hoạt động kỷ niêm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Móng Cái (19/10/1946 – 19/10/1916)

         2. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đặc biệt quan tâm công tác chỉnh trang cảnh quan trường lớp; thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

         3. Các bộ phận chuyên môn của Phòng, các trường học chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng theo kế hoạch. Chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; chỉ đạo các trường làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tổ chức duyệt kế hoạch năm học 2016-2017 các trường; kiểm tra, rà soát điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về phòng GD&ĐT.

       - Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp học. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án lớp học chất lượng cao tại các trường THCS: Hòa Lạc, Ka Long, Ninh Dương và nhân rộng mô hình tại các trường THCS: Hải Hòa, Hải Xuân, Hải Yên.

       - Làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục huy động học sinh đến lớp, vận động học sinh bỏ học ra lớp. Tiếp tục tổ chức chiêu sinh, đón trẻ ra trường, lớp và rèn nề nếp cho trẻ, chú ý trẻ 5 tuổi trên địa bàn, cần đối chiếu danh sách điều tra, nếu còn trẻ 5 tuổi chưa ra lớp, cần cho kiểm tra lại và huy động tiếp.

       - Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Mẫu giáo 5 tuổi, xoá mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục bậc trung học.

      - Chỉ đạo các trường học phối hợp với Trung tâm y tế xã, phường tổ chức khám sức khỏe cho trẻ, học sinh các trường học năm học 2016-2017. Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ theo quy định.

       4. Các trường chuẩn bị chu đáo các nội dung, triển khai họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, gúp đỡ các cán bộ, viên chức, các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp đầu năm học mới.

       - Tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ chính quyền địa phương, Ngành, Thành phố xin chủ trương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, Hội phụ huynh học sinh nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động triển khai có hiệu quả, đúng quy định công tác xã hội hoá giáo dục, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, chăm sóc, quản lí học sinh, phù đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cảnh quan, khuôn viên nhà trường (Chú ý thực hiện công tác xã hội hóa đúng quy trình, quy định, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân).

      - Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện việc tham gia bảo hiểm y tế, và các khoản thu thoả thuận khác đảm bảo tinh thần tự nguyện, tạo sự thống nhất cao; Quan tâm đảm bảo quyền lợi, chăm lo sức khỏe cho học sinh và quyền lợi, chế độ chính sách cho người lao động. Quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh tại các trường có tổ chức ăn bán trú; hoàn thành ký cam kết an toàn thực phẩm với nhà cung cấp (xong trước ngày 10/9/2016)

       5. Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm học 2016-2017 theo hướng dẫn, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; hoàn thiện công tác nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

       Làm tốt công tác phối hợp với cac Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, cử cán bộ tham gia viết học liệu cho Trung tâm học tập cộng đồng.

       6. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động trường học năm học 2016-2017 (Phòng sẽ có lịch cụ thể). Các trường xây dựng các chỉ tiêu năm học 2016-2017 phải sát với thực tế, phù hợp với điều kiện đặc thù của trường để đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017; đăng ký đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm học 2016-2017.

      7. Tiếp tục tham mưu, đề xuất, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây mới các hạng mục công trình đã được phê duyệt; bổ sung đồ dùng học tập, thiết bị đồ chơi cho các trường học theo kế hoạch nhằm đảm bảo điều kiện cho công tác giảng dạy, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chú ý công tác đảm bảo an toàn của hệ thống điện, nước các phòng học, phòng làm việc và các công trình phục vụ khác trong nhà trường.

     - Phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn về phân luông học sinh THCS học bổ túc THPH kết hợp với học nghề; vận động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp.

      8. Tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính. Đề nghị các trường thực hiện các khoản thu chi đầu năm theo quy định, tránh tình trạng lạm thu gây bức xúc trong nhân dân. Tăng cường công tác quản lí, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm những trường hợp dạy thêm không đúng quy định.

      9. Tăng cường tham mưu, xin chủ trương hợp đồng giáo viên cho các cấp học đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp thực hiện công tác giảng dạy; tham mưu phương án bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các trường còn thiếu.

      10. Kiểm tra hoạt động chuyên môn đầu năm học, kết hợp kiểm tra tài chính; phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các trường học; thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm.

      11. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban ngành tại địa phương tổ chức Tết trung thu 2016 cho học sinh đúng ý nghĩa, đảm bảo vui vẻ, an toàn, tiết kiệm (đặc biệt chú ý đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm).

      12. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Bổ sung các nội dung học tập phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, đơn vị đồng thời đổi mới phương thức tổ chức học tập, rèn luyện theo các chuyên đề. Nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chuẩn mực đạo đức cho học sinh trong các nhà trường.

     - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa văn minh công sở trong các đơn vị trường học; đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy Móng Cái về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng trên địa bàn Thành phố; Công văn số 469-CV/TU ngày 20/7/2016 của Thành ủy Móng Cái về tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định về trang phục đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong giờ làm nơi công sở theo Quy chế văn hóa công sở.

      - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, đề nghị các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các đ/c Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Ban lãnh đạo Phòng GD & ĐT (ch/đ);                               TRƯỞNG PHÒNG

- Chuyên viên Phòng GD & ĐT (th/h);

- Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS (th/h);

- Lưu: VT.                                                                              Nguyễn Đông Phong