Tin tức - Sự kiện 

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Móng Cái, trong thời gian qua Phòng GD&ĐT đã làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền có hiệu quả Luật bầu cử và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức về thực hiện quyền bầu cử của các cử tri là cán bộ, viên chức lao động trong ngành Giáo dục, ngày 16/5/2016, Phòng GD&ĐT Thành phố đã tổ chức Hội nghị Ban giám hiệu mở rộng, thành phần tham dự gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục và toàn thể các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, chủ các cơ sở giáo dục Mầm non tư thục trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Hương- Thành ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT đã tuyên truyền, quán triệt một số nội dung chính liên quan tới công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Những thông tin cần thiết, chủ yếu về cuộc bầu cử; chú trọng phổ biến ý nghĩa của cuộc bầu cử, vị trí, vai trò của đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND, các số liệu liên quan đến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. quyền đi bầu cử của cử tri…

Chỉ đạo các nhà trường tiếp thu và tổ chức hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại đơn vị và người thân...thực hiện nghiêm túc các quy định về bầu cử, đảm bảo thời gian, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu... Chỉ đạo cán bộ, giáo viên được trưng dụng tham gia công tác bầu cử tại địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.