Tin tức - Sự kiện 

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC - HÈ 2016

        Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-PGD&ĐT ngày 18/07/2016 về việc Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ trong các trường học năm 2016. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành Phố xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, với số lượng 03 lớp dành cho ba cấp Mầm non, Tiểu học, THCS.

         Ngày 08/08/2016, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016 cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, tới dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thanh Huyền, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Đồng chí Phạm Thanh Huyền phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

 

Toàn cảnh lớp học Bồi dưỡng chính trị hè 2016

         Kết quả toàn đợt bồi dưỡng mở đươc: 03 lớp với số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự là 1348/1406 = 95,87% (trong đó tính cả giáo viên, nhân viên hợp đồng), số vắng là 58/1406 =4,13%( lý do nghỉ sinh, ốm đau và đi học).

        Qua các lớp bồi dưỡng chính trị các học viên đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề: Những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng bộ Thành phố và một số vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 của Thành phố.

 

Đồng chí Đặng Quang Hanh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Chánh thanh tra Thành phố báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng.

       Qua lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đã được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về các quan điểm, chủ trương, định hướng của các cấp ủy Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giáo dục và đào tạo nói riêng của Đất nước, địa phương. Qua đó vận dụng vào công tác để thực hiện nhiệm vụ của năm học mới 2016-2017.